Fastighetsskötsel och underhåll

Felanmälan
Tel. 072-286 50 22

AKUT: 010-470 51 84
Sidan uppdaterad 2016-03-10

 

Fastighetens adress
Typ


Lägenhet/lokalnummer


InformationFastighetesskötare:
Greger Pallenkvist
 

Förnamn

Efternamn
Företag
Telefon hem
Telefon arbete
Mobiltelefon
E-post
Typ av fel
Avser felanmälan maskin, ange fabrikat och typ
 
 
 
• Webbmaster Johansson Information